Vedoucí lékař: MUDr. Martin Forgáč - dosavadní praxe

2014 - dosud:
vedoucí centra pro nervosvalová onemocnění ( NS centrum) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
- lektor základních kurzů v elektromyografii - EMG ( katedra neurologie, IPVZ)
- lektor  specializačního vzdělávání v oboru klinické inženýrství se zaměřením na zpracování a analýzu biosignálů ( katedra klin. inženýrství, IPVZ)
- soudní znalec v oboru neurologie
 
2011 - dosud:
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Univerzita Karlova v Praze
1. Lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
 
2001 - 2011: Fakultní nemocnice Na Bulovce, neurologické oddělení

Dosažené vzdělání

2011 zkouška funkční odbornosti v elektroencefalografii - EEG
2010 zkouška funkční odbornosti v elektromyografii - EMG
2006 atestace- neurologie II. stupeň
2004 atestace- neurologie I. stupeň
2004 odborná způsobilost k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny 
2003 certifikovaný kurz v elektromyografii